ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อกของเก๊กฮวย มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับลายเส้นเล่นสี

วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

ประวัติส่วนตัว


รายวิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
อาจารย์ผู้สอน สุจิตตรา จันทร์ลอย
ปีการศึกษา  2553
นางสาวรัติกาล  พันธุ์พืช ป.บัณฑิตวิชาชีพครู รุ่น 13 หมู่ 2
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประวัติส่วนตัว
เกิดวันที่ 24 มีนาคม 2525
ทัศนคติ      ทำวันนี้ให้ดีที่สุด
ภูมิลำเนา   จังหวัดราชบุรี
การศึกษา   เอกชีววิทยาประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประสบการณ์ทำงาน  บริษัท องกรณ์ห้องเย็น 1 ปี 8 เดือน หัวหน้าฝ่ายผลิต
ตำแหน่งปัจจุบัน   ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนบ้านทุ่งกระถิน อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
เบอร์โทรศัพท์  08-6151-3581
E-mail   kek2525@hotmail.com

สไลด์เก๊กฮวย

สื่อการสอนประเภทกิจกรรม